Üyelik Yapısı

Derneğimizin kuruluş yıllarında sadece havayollarının temsilcilerinin üye olduğu bir yapıdan bugün havacılık sektöründe faaliyet gösteren ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş işletmelerin üye olduğu bir yapıya dönüşmüştür.
 
İlk bakışta ekonomik çıkarları birbirleri ile çelişen işletmelerin aynı çatı altında bulunması yadırgansa dahi bu işletmelerin birlikte olmasının yarattığı denge ve sinerjinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.
 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün WEB sitesinde yer alan her havacılık şirketi Derneğimize üyelik için başvurabilir. Giriş aidatını yatırdıktan sonra talep ilk Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
 
Üyelik yapısı İl Dernekler Müdürlüğünün müsaadeleri ölçüsünde ve zamanla çok daha rasyonel hale getirilecektir.