Amaçlar ve Faaliyetler

Derneğin Amacı

Derneğin amacı, İşletmelerin en yüksek seviyede havacılık emniyetine sahip olarak büyümesine ve rekabetin korunmasına destek olmak, İşletmeler arasında teknik ve ticari işbirliğini artırmak, güç birliği oluşturmak, ticari sivil havacılık sektörünü ülke ekonomisi yararına geliştirmek mesleki ahlak ve tesanütü korumaktır.

Derneğin hiç bir siyasi amacı yoktur. Hiç bir siyasi faaliyeti olmayacaktır.

Derneğin Faaliyetleri

Dernek amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri yapacaktır.

 1. Üyesi İşletmelerin, kazanç paylaşma dışındaki menfaatlerini korumak ve ortak sorunlarını halletmek üzere her türlü girişimlerde bulunmak,
 2. Üyelerinin karlı ve emniyetli işletme yapabilmeleri için, başlıca ve ortak sorunlarını saptamak ve bunların çözümü için tüm Kamu/Özel Kuruluşlar ve Tüzel/Özel Kişiler nezdinde girişimlerde bulunmak, koordinasyon sağlamak,
 3. Uçak, yedek parça, bakım, onarım ve işletme teçhizatı ile tüm aksam ve teçhizatın ithal ve ihracatındaki müşterek sorunları halletmek üzere ilgili otoriteler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 4. Uçuş ve yer emniyetini sağlamak üzere gelişmeleri takip etmek ve gerekli araştırmaları yaparak Üyelerine tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde bülten, dergi vs.çıkarmak, ilgili milli ve uluslararası konferans, forum, seminer ve sempozyumlara katılmak,
 5. Gerektiğinde Bakanlıklara ve ilgili otoritelere sektör ile ilgili görüş vermek ve bu mercilerin sektörün menfaatine uygun hususlardaki yardım isteklerini yerine getirmek,
 6. Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, istekte bulunmaları halinde arabuluculuk yapmak,
 7. Sektörün menfaati ve gelişmesi için gerektiğinde diğer dernekler ile işbirliği yapmak, federasyon ve / veya konfederasyonlara iştirak etmek,
 8. Amacın gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 9. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek,
 10. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilebilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya Üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 13. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 14. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 16. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 18. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 19. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektir
Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.  KVKK kapsamında bilgilendirmemizi içeren Aydınlatma Metni için başlığına tıklayın.
İzin ver
Reddet
X
X