Faaliyet Alanları

  • Sivil Havacılık İşletmeciliği konusunda araştırmalar yapmak.
  • Üyeler arasındaki rekabetin ülke ekonomisi ve sektörün genel menfaatleri aleyhine gelişmesini önlemek
  • Üye kuruluşların yabancı sivil havacılık işletmeleri karşısında rekabet gücünü arttırmak
  • Üye kuruluşlar ve diğer ilgililerin istifadesine açık bir havacılık kütüphanesi kurmak
  • Sivil Havacılık personelinin yetiştirilmesi ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile işbirliği yaparak kurs ve seminerler düzenlemek
  • Resmi makamlardan talep edilmesi halinde özel çalışma yapıp bilgi derlemek
  • Ticari Hava Taşımacılığının Ülkemizde ve Dünyada’ki geleceğini takip edip rapor hazırlamak
  • Ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmak
  • Türk Sivil Havacılığı ile ilgili konularda Bakanlıklara, ilgili diğer mercilere teklif ve dileklerde bulunmak
  • Üyelerin Dilek ve Şikayetlerini genel platformda çözüme kavuşturmak, mümkün olmayanları ilgili birimlere ulaştırmak

Derneğimiz Üye İşletmelerin, kazanç paylaşma dışındaki menfaatlerini koruyarak ortak sorunlarını halletmek üzere her türlü girişimde bulunarak üyelerin karlı ve emniyetli işletme yapabilmeleri için, başlıca ve ortak sorunlarını saptayarak bunların çözümü için tüm Kamu/Özel Kuruluşlar ve Tüzel/Özel kişiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak dernek faaliyetlerinin en başında gelmektedir.

Gerekli görüldüğünde Bakanlıklara ve ilgili otoritelere sektör ile ilgili görüş vermek ve bu mercilerin sektörün menfaatine uygun hususlardaki yardım isteklerini yerine getirmek derneğimizin başlıca faaliyetleridir.

Uçak, yedek parça, bakım, onarım ve işletme teçhizatı ile tüm aksam ve teçhizatın ithal ve ihracatındaki müşterek sorunları halletmek üzere ilgili otoriteler nezdinde girişimlerde bulunan derneğimiz, uçuş ve yer emniyetini sağlamak üzere gelişmeleri takip etmek ve gerekli araştırmaları yaparak üyelerine tavsiyelerde bulunmaktadır.

Sektörün menfaati ve gelişimi için faaliyetlerini sürdürmekte olan derneğimizin amacı, İşletmelerin en yüksek seviyede havacılık emniyetine sahip olarak büyümesine ve rekabetin korunmasına destek olmak, işletmeler arasındaki teknik ve ticari işbirliğini arttırmak, güç birliği oluşturmak, ticari sivil havacılık sektörünü ülke ekonomisi yararına geliştirmek mesleki ahlak ve tesanütü korumaktır.

Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.  KVKK kapsamında bilgilendirmemizi içeren Aydınlatma Metni için başlığına tıklayın.
İzin ver
Reddet
X
X